Ber verge klage til fylkesmannen

Kontrollutvalget i Andøy ber vergen til en beboer ved en av de kommunale institusjonene om å klage til fylkesmannen dersom vergen mener at kommunen ikke gir et forsvarlig helsetilbud.
Pluss

Vergen tok direkte kontakt med kommunens kontrollutvalg, som diskuterte saken i sitt møte 30. november i fjor.