Nytt forretningsområde på Myre

Nærmer seg for Handelsbygg AS

Handelsbygg AS ønsker å investere og satse på næringsutvikling i Øksnes, og vil realisere et nytt forretningsområde på Myre. Planprogrammet er nå ute på høring.

Foreløpig ideskisse og 3D illustrasjon for mulig utvikling (Ing.Holmen AS /Handelsbygg Holding AS) 

Pluss

Vol har flere ganger tidligere skrevet om Handelsbyggs planer rundt et nytt forretningsområde på Myre.