Neste steg for molo ved Kjærlighetshaugen

Søknad om utfylling i sjø ved Kjærlighetshaugen på Myre er nå sendt på offentlig høring.

Utbyggeren søker om dispensasjon til å bruke tomtemasser fra Sandvikdsdalen til utfylling i sjø for å bygge molo ved Kjærlighetshaugen.   Foto: Arkivfoto

Pluss

Før Fylkesmannen i Nordland behandler søknad gis hjemmelshavere av tilstøtende og nærliggende eiendommer mulighet til å uttale seg.