Trafikk-, handels- og mulighetsanalyse for Sortland ferdig:

Sortland blant landets 15 største kommuner i vareomsetning

Kommunestyret i Sortland fikk torsdag presentert den ferdige trafikk-, handels- og mulighetsanalysen som Norconsult har utarbeidet for dem. Rapporten konkluderte med at selv om byen som handelssted gjør det veldig bra, må det gjøres noen grep for fremtidig utvikling.

Norconsult sin analyse viser at Vesterålsgata er sterkt trafikkert og at det må gjøres noen tiltak for å avlaste denne veien.  Foto: Silje Helene Nilsen

Pluss

Rapporten som nå er ferdig, er utarbeidet på bakgrunn av et vedtak som ble fattet av formannskapet i 2016, knyttet til innhenting av informasjon om kvalitetssikring og kunnskapsgrunnlag. Dette skulle lede til en trafikk- og handelsanalyse for Sortland og fylkesveg 82.