Norges Fiskarlag i statsministerens kontaktutvalg:

Ønsker ikke økt skattlegging av villfisknæringen

Da Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag, deltok i statsministerens kontaktutvalg denne uken, anbefalte han at villfisknæringen ikke skal skattlegges ytterligere med for eksempel grunnrenteskatt. Han synes den beste ordningen er den som er i dag.

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.  Foto: Arkivfoto/Jan-Erik Indrestrand

Pluss

– Hvis man hadde hatt en sentral innkreving fra staten, ville det vært vanskelig å få tak i disse midlene og få dem tilbake til kommunene, sier Ingebrigtsen til VOL.