– Et samarbeid som har fungert siden før den kalde krigen

Den nye FFI-rapporten peker på at samarbeidet kystvakta har med sine russiske kollegaer, er et viktig bidrag til den sikkerhetspolitiske stabiliteten.

Kystvaktsjef Ottar Haugen slår fast at samarbeidet mellom norsk og russisk kystvakt fungerer utmerket.   Foto: Arkivfoto

Pluss

Det økte fokuset på avskrekking i Norges og NATOs politikk overfor Russland etter 2014, innebærer ikke at beroligelse har mistet sin relevans. Det slår den nye rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt fast, som er et av innspillene til Forsvarets langtidsplan.