Mener at Kystvakta må styrkes

Den nye rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gir innspill til Forsvarets langtidsplan. FFI mener en styrket kystvakt er nødvendig tiltak, og anbefaler å øke antallet kystvaktfartøy og besetninger.

Kystvakten bør styrkes, mener Forsvarets forskningsinstitutt som i sin rapport beskriver en økning i antallet fartøy.  Foto: Kystvakten

Pluss

Ifølge den ferske rapporten fra FFI  er en styrket kystvakt et eksempel på tiltak i forsvarssektoren som kan gi bedre evne til krisehåndtering.