Nordlandssykehuset har ikke konkludert om opprydding på COOP-tomta

Drifts- og eiendomssjef Bernt Toldnes i Nordlandssykehuset HF sier til VA at de har hatt møte med Hadsel kommune om eventuell splitting av regninga for Coop-tomta.

Nærmer seg: Etter opprydning på Coop-tomta nærmer det seg ferdig planert område, og kostnaden vil bli «høyt syvsifret» ifølge rådmann Teigen, som har vært i møte med Nordlandssykehuset. Sistnevnte avfeier ikke at de blir med og tar kostnadene. Foto: Per Eivind Knudsen 

Pluss

Opprydningen av tomta hvor det planlegges bygging av ny Coop Extra, er snart ferdigstilt. I disse dager legges fyllmassen på plass, etter at de forurensede massene som ble oppdaget etter at Fazenda eiendom kjøpte området har blitt gravd opp og kjørt til deponi.