Null søkere på rektorstillingen på Stokmarknes

Line Pedersen tar 1. mars over som oppvekstsjef i Hadsel kommune. Hvem som skal ta over for henne, i alle fall på fast basis, er helt i det blå. Fristen går ut søndag, og ingen har søkt på stillingen.

slutter: Line Pedersen starter som oppvekstsjef i Hadsel 1. mars. 

Pluss

Det viser det digitale rekrutteringsverktøyet til Hadsel kommune. Onsdag ettermiddag er det null registrerte søkere på rektorstillingen på Stokmarknes skole.