– Kommunens egenandel til Storheia-prosjektet blir på en halv million

Rådmann Ola Morten Teigen og økonomisjef Tommy Løveng Hansen sier at kommunens bidrag i Storheia-saken vil bli på en halv million kroner. Selv om totalrammen for asfalteringen opp fjellet vil koste rundt seks millioner kroner.

– SELVFØLGELIG EN RISIKO: – Inntil finansieringen er på plass, er det en risiko som kommunen tar, med bakgrunn i et enstemmig kommunestyrevedtak, sier rådmann Ola Morten Teigen om kostnader knyttet til å få på plass asfalt opp til Storheia. FOTO: PER EIVIND KNUDSEN 

Pluss

I sosiale medier har det blitt stilt spørsmål rundt pengebruken, og hvorvidt den kommunale sluttsummen vil bli mer enn hva som forespeiles. I formannskapet sist uke ble det sagt at kommunens bidrag til eventuell asfaltering vil bli en halv millioner kroner.