Theya liker ikke torsketunger, men har skåret de siden hun gikk i sjette klasse

Hvert år kommer skreien fossende inn til Vesterålen. Noen år mer eller mindre enn andre. Hvert år står mennesker inne i kalde store haller og jobber langs samlebånd for å bringe denne fantastiske råvaren ut til verden.

Tungetelleren: Det kan fort gå mange timer når Theya Maria Lødding jobber et skift, hvor lenge det blir i kveld vet hun ikke. – Jeg jobber til det er tomt for fisk. alle foto: Tord Viken 

Pluss

Det summer, virrer og surkler i en stor hall på Andenes. Hos kaianlegget til Jangaard AS er kveldens skift så vidt begynt. Båtene ligger utenfor for å losse, eller snarere pumpe ut fangsten. Snurrevadbåtene kommer fra hele landet, men ikke fra Andenes. En båt fra Sotra, «Bogasund», har nettopp lagt til.