Vil satse på vinterturisme

Styret i Øksnes Leirsted AS ser at det må gjøres grep for å få leirskolen/prestegården på Skogsøya attraktiv for videre satsning på leirskoledrift og turisme.
Pluss

Øksnes Leirsted AS ble stiftet av Øksnes kommune i 2015, og kommunen ønsker gjennom selskapsetableringen å bevare leirstedets historie, samt gjøre stedet tilgjengelig for allmennheten. I tillegg er Øksnes kommune ansvarlig for drift av leirskole, Øksnes Maritime Leirskole.