Militær aktivitet vil øke forurensningen:

Starter overvåking rundt Evenes Lufhavn

Avinor har i følge Fylkesmannen i Nordland startet overvåking av vannvegatasjonen i Kjerkvatnet, Langvatnet og Lavangsvatnet rundt Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

Når stealthkampflyet F-35 og nye overvåkingsfly er på plass ved Evenes flystsjon, vil forurensningen øke til det vernede Ramsar-området rundt flyplassen. Nå skal tilstanden i vannene overvåkes.   Foto: Adelén Wilhelmsen / Forsvaret

Pluss

I følge en pressemelding fra Fylkesmannen i Nordland har alle innsjøene et høyt kalsiuminnhold og tilhører derfor naturtypen «kalksjøer». I en rapporten «Overvåking av kransalger i kalksjøer ved Harstad/Narvik lufhavn, Evenes» fra Norsk institutt for vannforskning, blir Kjerkvatnet og Lavangsvatnets status som utvalgte naturtyper bekreftet, mens Langvatnet bør karakteriseres som utvalgt naturtype.