Trakk søknad før kommunestyremøtet

Gir opp byggeprosjekt på Bleik etter naboprotester

Formannskapet i Andøy gikk inn for å gi Tom Vidar Karlsen dispensasjon til å bygge en ekstra etasje på huset sitt på Bleik. Men før saken kom til kommunestyret, trakk han søknaden på grunn av naboprotester. – Beklagelig, sier Hermod Bakkevoll (KrF).

– BEKLAGELIG: – Jeg beklager at søker har trukket søknaden om dispensasjon, sa Hermod Bakkevoll (KrF) etter at ordfører Jonni Solsvik mandag informerte kommunestyret om at en byggesak på Bleik likevel ikke ble behandlet i kommunestyret.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Karlsen ønsket å bygge ut huset sitt i Bruvollveien på Bleik med et tilbygg i to etasjer, samt en helt ny etasje på det eksisterende bygget.