Nordland SV vedtok å legge barnehus til Narvik:

Tove Mette Bjørkmo er svært overrasket

I helga vedtok årsmøtet i Nordland SV en uttalelse fra Narvik SV om å legge et barnehus i nordre Nordland til Narvik. Ordfører i Sortland kommune, Tove Mette Bjørkmo, har i flere år jobbet for å få et barnehus til Sortland, og sier at hun er svært overrasket over vedtaket til Nordland SV.
Pluss

– Jeg har i flere år, på et grundig faglig grunnlag, jobbet for å få et barnehus til Sortland. Kommunestyret i Sortland har enstemmig sluttet seg til det, i tillegg til Vesterålen Regionråd og Nordland fylkesting. Dermed blir det veldig uheldig når Nordland SV, med en leder fra Sortland, snapper saken og vil legge barnehus til Narvik, sier Bjørkmo til VOL.