Fazenda utvikling truet Sortland kommune med søksmål

Gregersen: – Dialogen er god nå og vi planlegger å møtes for å finne ei løsning

22. februar ble et brev loggført i Sortland kommunes postlister. Her advarte Fazenda Utvikling at de vurderte rettslige skritt for å få saken rundt Strandskogjordet ut av verden. Seks dager senere er begge parter klare på at dialogen er god og at de har stor tro på å finne ei løsning.

Coop Extra og Coop Bygg på Strandskogjordet. Her ved utkjørselen til Snekkerveien.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Pluss

Før forretningsbygget til Extra på Strandskogjordet kan få ferdigattest, må rekkefølgekravene i planen være oppfylt. Det vil si at veiløsningene i henhold til utbyggingsavtale må være opparbeidet. Så snart nye adkomster er på plass, må eksisterende avkjørsler til Strandskog næringsområde på nedsiden av fylkesveien, stenges.