Grønt lys for grunnarbeidet til ny Calanus-fabrikk, men selskapet sier de ikke har bestemt seg

Fylkesmannen i Nordland har gitt grønt lys for utvidelse av industrifeltet på Holmen i Sortland. Dette er området en fremtidig fabrikk for Calanus etter planen skal ligge. Ledelsen i Calanus benekter imidlertid at avgjørelse for ny fabrikk på Sortland er tatt.
Pluss

Buldozer Maskinlag GeoPro AS har på vegne av Sortland kommune søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i sjø ved Holmen industrifelt. Dette kommer frem i svarbrevet fra Fylkesmannen. Planen er å utvide området for å få på plass mer næringsliv.