Totalt 60 nye leiligheter i Vestmarka:

Setter i gang i Steinbruddet - leiligheter for salg over sommeren

Georg Ellingsen AS er i gang med flere byggeprosjekter, og utviklingen av Steinbruddet Invest AS setter nå fart. I første byggetrinn vil det bli om lag 15 leiligheter i Steinbruddet.

Slik så det ut sist gang det var aktivitet i Steinbruddet-prosjektet. Nå kommer det justeringer i denne, og det er laget nye skisser i prosjektet.   Foto: Arkivfoto

Pluss

– Det er et prosjekt som har ligget litt på vent i noen år, men nå er vi inne på planer og holder på med nye skisser i utviklingen av dette prosjektet. Vi har planer om å kunne fremme ei ny byggesak til kommunen forhåpentligvis før sommeren, for å få sendt inn søknadspapirene og begynner da og legger ut for salg over sommeren, sier Geir Abel Ellingsen.