Antatt selvmord kan være drap:

Pårørende ber staten betale hundretusener til privatetterforsker som fikk politiet på sporet

Den profilerte advokaten Arvid Sjødin vil i samarbeid med familien vurdere å ta ut stevning med krav om betaling av utgiftene til bruk av privatetterforsker over lang tid. Det er i så fall snakk om et krav på flere hundre tusen kroner, som trolig må fremmes gjennom rettsapparatet.

Advokat Arvid Sjødin er bistandsadvokat i saken der Kripos etterforsker et mistenkelig dødsfall fra 2016. Han vurderer å kreve flere hundre tusen fra staten til dekning av kostnader til privatetterforsker, fordi han mener det er urimelig at den pårørendes familie skal betale for etterforskning som politiet skulle ha gjort.  Foto: NTB Scanpix

Pluss

Privatetterforsker Jan-Arnt Skjolde har siden november 2016 etter ønske fra en familie i en kommune i Vesterålen, på eget grunnlag tidligere gått gjennom alle tilgjengelige forhold og dokumenter knyttet til et antatt selvmord som kan vise seg å være et drap.