Ben-Tommy har utviklet modell som skal gjøre flytekaier for turistskip stødigere i sjøen

Innovatør Ben-Tommy Eriksen i Bø, har laget mange oppfinnelser gjennom årenes løp. I fjor høst fikk han forespørsel om å utvikle en modell av flytekaier som reduserer rulling.

Ben-Tommy Eriksen.  Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

Det var industrikonsernet NOFI, som har hovedkontor i Tromsø, som først henvendte seg til Eriksen. De ønsket at han skulle utvikle en prototype på en flytekai med rulledemping.