NAV besøkte Øksnes

– Imponert over marin sektors betydning

Toppledelsen i NAV besøkte i dag Øksnes for å få en innføring i marin sektors betydning for hele Vesterålen. De ble tydelig imponert over det de fikk se.

Navs tjenestedirektør Kjell Hugvik og direktør Sigrun Vågeng (tv) får en innføring i Primex´ kvaliteskrav av daglig leder Martin Rasmussen.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

NAV-ledelsen som kom til Øksnes var direktør Sigrun Vågeng, tjenestedirektør Kjell Hugvik og direktør for NAV Nordland Cathrine Stavnes.