Søker om å få bruke tomtemasser til utfylling i sjø:

Anbefaler andre plasser enn Kjærlighetshaugen

Kommunen ber Atle Hansen vurdere om det fins andre plasser for deponering av tomtemasser enn Kjærlighetshaugen.

Utbyggeren søker om dispensasjon til å bruke tomtemasser fra Sandvikdsdalen til utfylling i sjø for å bygge molo ved Kjærlighetshaugen.   Foto: Arkivfoto

Pluss

I forbindelse med opparbeidelse av seks tomter i Sandviksdalen på Myre ønsker Atle Hansen å mellomlagre/deponere masser på Kjærlighetshaugen.