Mangler pedagogisk personell

Det er bestemt å opprette midlertidige barnehageplasser for barn på venteliste i Øksnes kommune. Det påpekes samtidig at det mangler kvalifisert pedagogisk personell til flere stillinger.

– Vi sliter med å få inn kvalifisert personell, sier Lill Sørensen som er fungerende kommunalsjef for skole, barnehage, voksenopplæring og flyktningtjenesten i Øksnes.  Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

Øksnes kommune oppretter midlertidige barnehageplasser for barn på venteliste ved Tangsprellen barnehage. Dette gjelder for perioden 1. mars til 20. august 2019. Plassene gjelder for tre små barn med oppstart 1. mars, under forutsetning at det er nok barn til å fylle opp alle plassene ved økt bemanning.