Kystverket og Mattilsynet:

Svar på Havfarm 1-søknad like rundt hjørnet

Kystverket, Mattilsynet og Fylkesmannen i Nordland må levere sine svar til Nordlaks sin Havfarm I-søknad før Nordland fylkeskommune kan behandle ferdig søknaden. Nå, fire og en halv måned på overtid, opplyser Kystverket og Mattilsynet at svar fra dem er like rundt hjørnet.

Verftet i Kina er i full gang med byggingen av Nordlaks sin Havfarm 1, og snart vil selskapet få svar på sin søknad fra Mattilsynet og Kystverket.   Foto: Illustrasjon: Nordlaks

Pluss

– Vi hadde egentlig skrevet tillatelsen ferdig, men så måtte vi ha en avklaring i forhold til nytt senterpunkt for lokaliteten. Svaret vårt er nå rett rundt hjørnet, sier Anniken Nylund Aasjord, saksbehandler hos Kystverket.