Hurtigruten vurderer å droppe bilkapasiteten:

Hurtigruten vurderer å droppe bilkapasiteten: – Endelig beslutning er ikke tatt

Havila Kystruten AS og Hurtigruten deler den neste kystrute-avtalen mellom seg når dagens anbudsrunde går ut i 2021. De nye kystruteskipene til Havila skal produseres uten fasiliteter for transport og av biler, mens Hurtigruten fremdeles er i tenkeboksen på om de skal videreføre biltransport.

  Foto: Vidar Eliassen

Pluss

Flere har reagert på at det vurderes å droppe bilkapasitet langs kysten. I den forbindelse stilte stortingsrepresentant, Mona Fagerås, spørsmål til justisministeren om hva han ville foreta seg for at Hurtigruten fortsatt blir et viktig samferdselstilbud for folk langs kysten, og hva han ville gjøre for å videreføre tilbudet om å ta med seg bil ombord.