Planer «på vent» siden 2014

Lys i tunnelen for ny restaurant på Myre

Asbjørn Larsen har siden 2014 forsøkt å realisere en ny restaurant i bryggestil ved innseilinga til Myre havn. Nå kan det endelig se ut til å være lys i tunnelen.

Foreløpige planer til Asbjørn Larsens restaurantkonsept i bryggestil ved havneinnløpet på Myre. 

Pluss

Til sommeren blir det fem år siden initiativtaker Asbjørn Larsen søkte om å få etablere en brygge med restaurant og kontorfasiliteter ved innseilinga til Myre havn i området ved parkeringsplassen til hurtigbåten.