Mathias har åtte års fartstid, men fikk ikke rekrutteringskvote. – Feil av direktoratet

Fiskeridirektoratet bryter med instruks fra Fiskeridepartementet om å bruke attester for å dokumentere fartstid ved nye rekrutteringskvoter. Mathias Høyning (23) ble vraket til tross for at han har lang fartstid og fiskeskipperutdanning.

Søkte: Mathias Høyning var blant de 117 søkerne som ikke fikk rekrutteringskvote.   Foto: Jørn Aune

Pluss

– Rekrutteringstildelingen har lenge vært omtalt som et lotteri, og en av grunnene til det er nok den dårlige saksbehandlingen. Hadde direktoratet håndhevet forskriften riktig ville de best kvalifiserte og hardtjobbende søkerne nådd frem, sier Andenes-fiskeren Høyning som har gått flere runder med klager uten å bli hørt.