Vil jobbe for å få en kommunal sentrumsbarnehage i Sortland

– Vi mener det er helt feil å legge til rette for en barnehage som skal ta ut profitt, sier sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo og Ronald Steen, leder for driftsutvalget i Sortland kommune.

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo (AP), og Ronald Steen (AP), leder i driftsutvalget i Sortland.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Tirsdag stilte formannskapsmedlem Christoffer Ellingsen (R) spørsmål ved en intensjonsavtale som foreligger mellom de private grunneierne av et areal i Lamarka og de private driverne av barnehagekjeden Hoppensprett. Intensjonsavtalen er tre til fire år gammel.