Marthe Hov Jacobsen (H) har stilt spørsmål om politisk behandling av skoleskyss i kommunen:

Tove Mette Bjørkmo (AP): – Hov Jacobsen sparker inn allerede åpnede dører

Høyres ordførerkandidat, Marthe Hov Jacobsen, har i forkant av torsdagens formannskapsmøte i Sortland stilt spørsmål ved når skoleskyss i kommunen vil komme opp til politisk behandling. Ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) svarer at dette allerede har vært til politisk behandling.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) og Ronald Steen (AP), leder av driftsutvalget i Sortland. Ordføreren viser her hvordan Alta har sett på trafikksikkerhet og skoleveg. Rødt viser strekninger der barn, i ulike aldre, ikke bør gå til skolen, ved gult nivå må det vurderes og ved grønt nivå er det trygt.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

– I 2018 vedtok kommunestyret en omfattende sikkerhetsplan og vi har hatt en god presentasjon i formannskapet om hvordan det jobbes med tiltakene i planene. Vi skal gjennomføre en vurdering av sikker skolevei. Arbeidet er allerede godt i gang og vi vil få saken på bordet høsten 2019, sier Bjørkmo.