Risøyrenna 100 år i 2022:

Vil ruste Risøyhamn til jubileet: Søker om midler fra Samskap

Seks bedrifter i Risøyhamn søker Samskap om 200.000 kroner for å ruste Risøyhamn til 100-årsjubileet for Risøyrenna i 2022

JUBILEUM: Risøyrenna blir 100 år i 2022. Nå vil næringslivet i Risøyhamn samarbeide for å trekke flere besøkende og turister til bygda,samt stå bedre rustet til jubileumsfeiringen.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Søknaden er levert av Henriksen Maritime Consultancy AS i Harstad.