Helmersen vil ha redegjørelse i formannskapet

Formannskapsmedlem John Helmersen (Andøylista) spør ordføreren om inntaks-stoppen ved ABBS og situasjonen innen pleie- og omsorgssektoren i Andøy kommune

Andøylistas John Helmersen viser til informasjon i mediene.  Foto: Mette Helene Berger-Amundsen

Pluss

I spørsmålet viser Helmersen til informasjon i lokalmediene om at man har stengt inntak av pasienter ved ABBS, slik at det nå angivelig bare er i bruk 28 plasser, slik det er vedtatt i kommunens budsjett for 2019.