Havbruksfondet gav «penger på bok»:

Økonomisk løft for Øksnes og Hadsel

Det er anbefalt at kommunene har et netto driftsresultat på minimum 1,75% for å kunne ha en sunn økonomisk handlefrihet. Etter et par år med negativt resultat, oppnådde Øksnes i fjor et resultat på hele 5,9%. Det takket være Havbruksfondet.

Øksnes rådhus.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Når man snakker om økonomiske resultater i kommuneøkonomi-sammenheng, er begrepet netto driftsresultat et nøkkeltall og det som ofte dras fram.