Tall fra Ungdata:

Stor andel mobbing i Øksnes

Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de blir mobbet er langt høyere i Øksnes enn i fylket eller nasjonalt.

Andelen ungdomsskoleelever som opplever at de blir mobbet minst hver 14. dag (Ungdata 2016-2018). 

Pluss

Folkehelseinstituttet utarbeider en egen folkehelseprofil for hver enkelt kommune, der trygghet og trivsel i oppveksten er temaet for folkehelseprofilen 2019.