Vil ha saken inn for Sivilombudsmannen:

Klager på dispensjasjons-nekt for garasje: Mener formannskapet forskjellsbehandler

Weronica Hansen og Ole Viktor Rødsand klager på formannskapet i Sortland og ber om likebehandling. – Vi mener formannskapet i denne saken forskjellsbehandler oss i forhold til tidligere gitte tillatelser, skriver de i en klage.

Formannskapet var på befaring, men valgte å avslå søknad om dispensasjon til å flytte en garasje. Nå har formannskapet fått klage på vedtaket, der man ber om en likebehandling.   Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

Formannskapet i Sortland var 20. februar på befaring i Øvre Myrland for å se på området der det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for å sette opp garasje.