Blir ikke pir for fisking ved Handelsparken

Det blir gjort endringer i uteområdet som ligger mot sjøen ved Handselsparken. Blant annet utgår planene om å bygge en pir til 2,2 millioner kroner, som skulle anlegges for fisking.

Man ønsker mer parkering og mindre grøntareal, ifølge et brev til Sortland kommune der man gjør justeringer for planene for uteområdet ved Handelsparken.   Foto: Skjermbilde

Pluss

Det framkommer av et brev fra Ferra Consult til Sortland kommune. Tidligere har det vært holdt et møte hvor det har vært lagt fram ønske om endring i tidligere gitte tillatelser til utforming av utearealer mot sjø.