Utenlands mann ble dømt i tingretten:

Lagretten godtar anke av narkodom fra Vesterålen

Hålogaland lagmannsrett besluttet onsdag å godta en anke av en narkodom som ble avsagt i Vesterålen tingrett den 11. februar i år. Saken skal dermed opp til full, ny behandling i lagmannsretten.

En mann som i Vesterålen tingrett ble dømt for narkotikavirksomhet, har anket saken til Hålogaland lagmannsrett. Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Pluss

I tingretten ble en utenlandsk statsborger dømt for brudd på narkotikalovgivningen.  Vedkommende var sentral i et narko-nettverk i Vesterålen, og ble dømt til fengsel tre års fengsel. Han måtte også tåle en inndragning på 162.500 kroner til statskassen. Men dommen fra Vesterålen tingrett ble aldri rettskraftig, fordi den tiltalte gjennom sin forsvarer, advokat Hanne Elise Skare, anket dommen.