Kr. 100.000 i midler til lag og foreninger:

Øksnes kommune satser på sosial utjevning

Som en del av Øksnes kommunes folkehelsesatsning og sosial utjevning i barne- og ungdomsbefolkningen, foreslås det satt av 100.000 kroner til lag og foreninger.

Øksil J17  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Pluss

I 2019 er det satt av 100.000 kroner til enhet for kultur. Ifølge føringer fra kommunestyret skal ordningen kunne søkes på, og være tilgjengelige for lag og foreninger, som tilbyr organiserte fritidstilbud for barn og ungdom i Øksnes.