Fortviler over tungt tilgjengelig rådhus:

– Det er så vanskelig å treffe folk

– De har ei forunderlig arbeidstid i kommunen, konkluderer Johan Notø etter et kronglete besøk på rådhuset.

UTIL­GJEN­GE­LIG: Jo­han Notø har brukt rullestol i ti år, og sy­nes råd­hu­set er util­gjen­ge­lig. Både for dem som går og for dem som bru­ker rul­le­stol. – Det er van­ske­lig å tref­fe folk der et­ter at de la ned Servicetorget, slår han fast et­ter et be­søk for­le­den. Foto: Martin Kristiansen 

Pluss

– Servicetorget er stengt, og vi må oppover i etasjene med heis for å få gjort noe, forteller han.