Ber om ryddighet om ryddekostnader

«Høyt syvsifret beløp» er ikke informativt nok, mener Hadsel Frp, Høyre, Venstre og MOS. – Saken er så spesiell, med så store kostnader, at det vil være sunt med en gjennomgang av prosessen, sier Jan Steffensen i MOS om salget av Coop-Tomta.

Kunne vært brukt på noe anet: Jan Steffensen i MOS mener kommunen har penger til å dekke opprydningsarbeidet på den tidligere kommunale tomta. – Men jeg skulle helst sett de ble brukt på noe annet enn å få en ny butikk der, sier han til VA. Alle foto: Per Eivind Knudsen 

Pluss

I brevet, tidligere omtalt i VA, viser Steffensen og de andre folkevalgte til at de potensielt store kostnadene kommunen står i fare for å pådra seg som følge av at tomtesalget ikke er forelagt politiske fora til behandling.