Gir tillatelse til helikopterbase

Luftfartstilsynet gir Luftambulansetjenesten HF tommel opp for å lage en midlertidig helikopterbase i Skånland.

nærmere: Luftambulansetjenesten HF er et skritt nærmere helikopterbase på Trøssen, når de nå har fått konsesjon fra Luftfartstilsynet. Arkivfoto: Tone A. Karlsen 

Pluss

I svarbrevet til Luftambulansetjenesten HF vurderer de om etablering av denne landingsplassen er forenelig med allmenne hensyn.