Andmyran Vind AS

Søker om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjon

Andmyran vind AS søker om utsatt frist for å sette i drift det planlagte vindkraftverket. De søker også om å få forlenget konsesjonstiden fra 25 til 30 år etter driftsstart.

Vindkraftverk: Andmyran Vind AS har konsesjon på utbygging av et vindkraftverk på 166 MW. Nå har selskapet søkt NVE om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjonstid. Søknaden er sendt ut på høring til berørte parter. Illustrasjonsfoto: Tony Gulla Sivertsen 

Pluss

Det kommer fram i en søknad de har sendt til NVE. Der skriver advokat Bendik Christoffersen i Advokatfirmaet Thommessen AS, at Andmyran Vind AS er i sluttfasen med å finansiere utbyggingen av anlegget og tar sikte på at investeringsbeslutning blir fattet inneværende år, slik at utbygging kan gjennomføres innenfor sertifikatmarkedet.