Vesterålen lensmannsdistrikt:

190 voldssaker på to år

I Vesterålen lensmannsdistrikt er det til sammen registrert 190 saker innenfor kriminalitetstypen vold i løpet av 2017 og 2018. 104 saker ble henlagt, mens det ble tatt ut tillate i 33 saker. Det viser statistikk fra Nordland politidistrikt.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Rådgiver innen stategiske analyser ved Nordland politidistrikt, Per Arne Rynesli, sier til VOL at søk i kildebasen PAL Strasak og manuelt søk viser at det for årene for 2017 og 2018 ble registrert til sammen 34 saker som omfattet familievold i Vesterålen lensmannsdistrikt. I dette tallet ligger det syv tilfeller at mishandling i nære relasjoner med kroppskrenkelse samt ett tilfelle av kjønnslemlestelse.