Havsulene – en spennende fuglehistorie:

Hekker nå to steder i Andøy

For noen dager siden slo havsulene seg ned på Forøya utenfor Bleiksklæva for en ny hekkesesong. Samtidig er den hvite sjøfuglen tilbake på Skarvklakken ved Nordmela. Noe slikt har aldri skjedd før.

FORØYA: For noen dager siden kom Havsulene til Forøya for en ny hekkesesong. Samtidig har havsulene reetablert seg på Skarvklakken ved Nordmela, en koloni som fuglene forlot i 2003.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Havsulene er relativt ny fugl i norsk sammenheng. Den begynte å hekke i Norge sent på 1940-tallet.