Krever avslag på kjøpssummen:

Pengekrav ble advokatmat og havner i retten

Først tok han på seg det økonomiske ansvaret, men etter å ha forhørt seg med en advokat, var han ikke lenger enig med seg selv. Nå havner saken på dommerens bord i Vesterålen tingrett.
Pluss

Huset på Sortland ble solgt «som det er» ifølge kontrakten mellom selger og kjøper. Etter et par år oppdaget kjøperen at det var feil på badet. Til å begynne med sa selgeren at han var ansvarlig for mangelen, og var derfor villig til å dekke kostnadene til utbedring. Etter å ha forhørt seg med en advokat, endret selgeren syn og mente at han likevel ikke var ansvarlig.