Setter opp rugestolper på holmen:

Skal lokke vekk krykkja

Andenes vel håper på en fredelig vår uten spetakkel fra en hekkende krykkjebestand. Tirsdag startet de å sette opp rugestolper på holmen vest for Andenes helsesenter.

RUGESTOLPER: Gunnar Michaelsen i Andenes vel er i gang med å bore hull for å sette opp rugestolper for krykkja på Andenes. Vaskebøttene henges på under for å hindre at mink og røyskatt kommer opp i reirene. alle.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Jeg regner med at vi får svar på om krykkje liker rugekassene allerede om et par uker.

Pluss

Leder Gunnar Michaelsen i Andenes vel er den eneste som stiller på dugnad denne tirsdagen. Det gjelder å arbeide hardt og fort for å unngå tidevannet. Det er fjæra sjø som varer til midt på dagen.