Kontrollutvalget hadde spørsmål, men fikk få svar:

Oppretter sak

Kontrollutvalget i Hadsel mener det må iverksettes en gjennomgang av salget av tomta i sykehusbukta. Rett og slett fordi det er så mange usikkerhetsmomenter i saken.

svarte litt, men kommer tilbake med mer: Rådmann Ola Morten Teigen gjorde det klart overfor kontrollutvalget at salget av tomta i sykehusbukta vil bli redegjort for senere. – Vi har ikke fått sluttregninga ennå, i tillegg til at vi ikke er ferdige med det juridiske, informerte han. 

Pluss

Det kom fram i kontrollutvalgets møte mandag formiddag, hvor utvalgssekretær Tage Karlsen pekte på mangelen på informasjon.