Politimesteren i Nordland:

20.000 i bot for brudd på havressursloven

En middelaldrende mann fra Øksnes er ilagt en bot på 20.000 kroner for brudd på havressursloven.

 

Pluss

Etter at mannen ikke godtok bota fra politimesteren, er saken nå fremmet for behandling i Vesterålen tingrett.