Helsesøster vitnet:

– Klare tegn på seksuelt misbruk

Det er siste dag av rettssaken der en vesterålsmann er siktet for en rekke overgrep mot en mindreårig jente. En helsesøster i Vesterålen sier jenta bærer preg av klare symptomer på seksuell misbruk.

Vesterålen tingrett. 

Pluss

Dagens første vitne har vært aktiv i samme frivillige organisasjon som tiltalte. I tingretten i dag tegnet hun et bilde av tiltalte som en omgjengelig person og en som er lett å samarbeide med.