Aktor i overgrepssak:

– Skal straffes som en voldtekt

Aktor Thor Erik Høyskar mener at tiltale skal dømmes til fengsel i 4 år og 3 måneder og dømmes for voldtekt. Han skal også betale mellom 250.000 og 300.000 kroner i erstatning, mener bistandsadvokat Trude Marie Wold.

Aktor Thor Erik Høyskar. 

Pluss

I aktor Thor Erik Høyskars prosedyre startet han med å vektlegge chaten fornærmede hadde med PRO-senteret, som var opptakten til saken. Dette var i desember 2017, og var årsaken til at fornærmede og tiltalte ble kalt inn til forhør. Det ble da opprettet sak på forholdet.