Overgrep i Vesterålen tingrett:

- Er det tvil, skal han frifinnes

Forsvarer Øystein Mørkved minnet dommer og meddommere om at det kun fins ett håndfast bevis i saken – fornærmedes forklaring.

Forsvarsadvokat Øystein Mørkved.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

– Finnes det et fnugg av tvil, så skal tiltalte frifinnes, fastslo forsvareren.